Prelegenci

Marcin Roszkowski
Pracownik naukowy na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizator akcji „Jeden bibliotekarz – jeden przypis” promującej aktywne uczestnictwo bibliotekarzy we współtworzeniu zawartości Wikipedii. Prywatnie – miłośnik kotów.

Grzegorz Gmiterek
Pracownik naukowy na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od piętnastu lat zajmuje się możliwościami stosowania nowych technologii w bibliotekach (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania przez bibliotekarzy elementów i narzędzi wchodzących w skład szeroko pojmowanych zjawisk Web 2.0 oraz mobilności urządzeń i oprogramowania). Miłośnik dobrej literatury i poszukiwacz przyjemnej dla ucha nuty w muzycznych serwisach streamingowych.

Katarzyna Bajak
Bibliotekarz z wykształcenia i zamiłowania. Pracuje w Centrum American Corner przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach pracy programuje z dziećmi roboty i buduje roboty Lego. Jest inicjatorką klubu gier planszowych i klubu komiksu amerykańskiego. Prowadzi też zajęcia dla młodzieży z fake news i bezpieczeństwa w mediach społecznościowych.

Katarzyna Malinowska
Skierniewiczanka, absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim, kustosz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wł. Reymonta w Skierniewicach, kierownik Filii nr 4, z Certyfikatem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Jej pasją są kwiaty w lesie, na łące, w intrygujących florystycznych kompozycjach.

Marcin Paszkowski
Wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim. Miłośnik siatkówki, trekkingu górskiego i e-czytania.

Dorota Wiśniewska
Nauczyciel konsultant w WODN w Sieradzu. W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajdują się: edukacja przedszkolna. Life Coaching, Trening Zastępowania Agresji, profilaktyka i terapia zaburzeń zachowania dzieci, współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju dziecka, komunikacja interpersonalna w relacjach nauczyciele – uczniowie – rodzice, metody twórczego nauczania, motywacja w procesie edukacji, budowanie autorytetu nauczyciela, stres i wypalenie zawodowe.

Iwona Klukowska
Nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. Miłośniczka pracy z młodzieżą, kryminałów i dobrego kina. W wolnych chwilach tańczy zumbę.

Małgorzata Kudyba
Z zawodu i zamiłowania polonistka. Od 15 lat pracująca w II Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim,  konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Wiesława Chlebowska
Nauczyciel konsultant w WODN w Sieradzu. Prowadzi zajęcia z zakresu bibliotekoznawstwa i  arteterapii, propagując jej wykorzystanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Zawodowe pasje to komputeryzacja bibliotek szkolnych w programie Mol Optivum i MOL NET+ oraz nauczanie (i uczenie się) w formie e-learningu.

Karolina Baranowska
Edukatorka i szkoleniowiec, wiceprezeska zarządu Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”. Od 2005 roku główna edukatorka stowarzyszenia. Autorka scenariuszy zajęć oraz gier dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej, globalnej i regionalnej. Absolwentka antropologii społecznej na Uniwersytecie Łódzkim.

Małgorzata Świderek
Autorka i redaktorka blisko 30 publikacji z zakresu edukacji ekologicznej i edukacji globalnej, edukatorka i szkoleniowiec, autorka programów edukacyjnych, współzałożycielka i prezeska Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”. Kieruje Ośrodkiem Edukacji i Kultury Ekologicznej. Absolwentka antropologii społecznej na Uniwersytecie Łódzkim.

Magdalena Bryll
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, od dziecka pasjonatka animacji. Pracowała m.in. przy filmie „Piotruś i Wilk” (Oscar 2008), obecnie prowadzi warsztaty animacji dla amatorów w Polsce i za granicą w licznych muzeach, domach kultury, szkołach i pracowniach. Pod nazwą Poklatkowo.pl działa już osiem lat, a pod jej opieką powstało ponad 300 filmów.

Jadwiga Szymczyk
Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim. Nauczyciel konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie od wielu lat prowadzi różnorodne formy doskonalenia dla nauczycieli bibliotekarzy, również w zakresie biblioterapii. Koordynatorka sieci współpracy dla nauczycieli bibliotekarzy „Biblioteka – TAK!”